i-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitairporthospitalsindustrylogisticsretailArtboardempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

Vi har upptäckt att du kommer från en annan region. Välj ett av följande alternative:

Välj önskad marknad och språk

Go
Eller

Vehicle Sensing Solutions

Vehicle Sensing Solutions

Marknaden för avkänningslösningar för fordon är fokuserad på applikationer för motorfordon och sårbara användare. De syftar till att förbättra automatisering, säkerhet och trafikflöde för fordon.

Grindar

Sväng- och skjutgrindar ger åtkomst till olika typer av byggnader såsom lager, kontor, flygplatser och förvaringsutrymmen osv. Oavsett om de har kontrollerad åtkomst eller inte är huvudmålet att öppna och stänga grindarna snabbt och säkert. Säkerhetssensorerna används för att förhindra oönskad kontakt mellan fordon eller andra användare och den rörliga grinden.

Läs mer

Barriärer

Barriärer ger åtkomst till olika typer av byggnader såsom bilparkeringar, sporthallar, lager, flygplatser och förvaringsutrymmen osv. Oavsett om de har kontrollerad åtkomst eller inte är huvudmålet att öppna och stänga barriärerna snabbt och säkert. De kombinerade öppnings- och säkerhetssensorerna används för att aktivera barriärens öppning för endast fordon och förhindra oönskad kontakt med fordon eller andra användare under barriärens stängning.

Läs mer

Tullstationer

Tullstationer finns vanligtvis vid motorvägar, större vägar och tillfartsvägar. Sensorerna förenklar klassificering eller räkning av olika typer av fordon som använder en tillfartsväg (lätta fordon, tunga godsfordon och motorcyklar) i syfte att optimera infrastrukturer och trafikflöde. Säkerhetssensorer används för att förhindra oönskad kontakt mellan fordon och den rörliga barriären.

Läs mer

Fordonsklassificering

Fordonsklassificering är en applikation som finns på alla typer av fordonspassager såsom motorvägar, större vägar, parkeringsplatser och tillfartsvägar till rastplatser. Huvudmålet är att detektera de olika typerna av fordon (lätta fordon, tunga godsfordon, motorcyklar osv.) för att optimera infrastrukturer och öka avkastningen från tullstationer i enlighet med trafikflöden.

Läs mer

Parkering

Säkerhetssensorer förhindrar oönskad kontakt mellan fordon och rörliga barriärer medans fordon kör in på eller lämnar parkeringar. Laserskannersensorer kan dessutom förenkla räkning och klassificering av fordon som kör in i eller ut ur parkeringsområden för att optimera infrastrukturer och totala kostnader för ägarskap.

Läs mer
Vi har ett brett sortiment av produkter för dina behov Se alla våra produkter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer