i-access-controli-access-controli-artwork-protectioni-automated-windowsi-barrier-freei-barriersi-bus-doorsfooi-crosswalki-emergency-calli-escalatorsi-flammablei-gatesi-guidancei-high-performance@1x-100Asset 2innovation_iconi-knowing-acti-loading-docki-low-energy-doorfooi-parkingi-pass-through-windowi-people-countingi-perimeter-protectioni-plateform-screen-doori-request-to-exiti-revolving-doori-sectional-doorAsset 3i-sliding-doorsi-swinging-doorsi-toll-gatesGroup 15i-train-doorsi-vehicle-classificationi-warehousingi-low-energy-doori-request-to-exitArtboardairporthospitalsindustrylogisticsretailfacebookinstagramlinkedintwitterwechatYouku-iconyoutubeco2flexible rapidespiralsectionnelspiral rapideenergywalletArtboardempowermentAsset 1Asset 2innovationbrochureGroup 11productpassionproductsrespectAsset 3Combined ShapeteamworkArtboard@2xGroup 11whitepaperwiring-diagramsarrowarrow-redux-bigarrow-redux-toparrow-redux-toparrow-reduxarrowArtboard@2xcountrydownloadeyefile2filtergridhamburgerlanguagelistnopdfphoneplusresetsearchsubscribevideoyesArtboard@2x

Vi har upptäckt att du kommer från en annan region. Välj ett av följande alternative:

Välj önskad marknad och språk

Go
Eller

Teknik

Våra tekniska expertkunskaper till din tjänst

50 år av teknisk expertis

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning ägnar sig åt att tänja teknikens gränser. De gör det genom att visa resultaten från den aktiviteten i lösningar som är öppna för både installatörer och användare.

Sedan 50 år tillbaka har BEA arbetat upp ett högt anseende inom teknik som tillämpats inom detektering och erkänns globalt som en expert av andra i samma bransch.

LASER

LASER-teknik fungerar enligt principen för flygtid. Sensorn sänder en intensiv ljusimpuls i en definierad riktning och mäter tiden tills dess signalen återvänder. Eftersom ljusets hastighet är konstant (ungefär 300 000 km/s) är tiden direkt proportionerlig med avståndet mellan sensorn och det första objektet som träffas av ljusimpulsen.

Därför, och genom att skicka flera strålar i flera riktningar (2D eller 3D), är sensorn kapabel att när som helst känna till den exakta positionen för objekt i dess detekteringsområde.

Genom att analysera informationen över en kort tidsperiod är det lätt att bestämma form, hastighet och riktning för olika objekt.

 

LASER-teknik är den mest exakta och korrekta metoden som används i BEA-produkter och ger högsta möjliga säkerhetsnivå.

 

RADAR

Radarteknik, också kallad mikrovågsteknik, baseras på Dopplereffekten:

radarsensorn skickar ut mikrovågor enligt en viss frekvens i ett definierat område. Dessa mikrovågor reflekteras tillbaka till sensorn av alla objekt som finns i omgivningen.

Om objekten i området inte rör på sig kommer mikrovågorna tillbaka till sensorn med samma frekvens som den allra första. När en rörelse uppstår i detektionsfältet kommer mikrovågorna tillbaka till sensorn med en annan frekvens, och detta resulterar i en detektion.

Tekniken kan även urskilja mellan närmande rörelse (högre frekvens) och avgående rörelse (lägre frekvens), vilket gör att sensorn endast öppnar dörren för det föremål som kommer närmare. Denna funktion kallas för ”riktningsavkänning/enkelriktning”, minskar dörrens öppningscykler och genererar energibesparingar.

 

Genom åren har radarteknik blivit det perfekta valet för detektion av rörliga objekt i ett väldefinierat område.

 

RADAR - Artek inside

BEA började använda radartekniken 1972 med hjälp av hornantennen. År 1996 revolutionerade EAGLE-sensorn rörelsedetekteringen med sin mer kompakta plana antenn. Och efter 50 års erfarenhet av radarteknik är det nu dags att gå över till det digitala med Artek inside.

Många timmar av forskning, utveckling och testning har investerats i att skapa och utveckla Artek-tekniken. Tack vare våra ingenjörers kunnande tar denna aktiva digitala antenn rörelsedetektering till nästa nivå. Den robusta och hållbara designen, den senaste elektroniken och software ger precision, tillförlitlighet och mer flexibilitet och sätter en ny standard för rörelsedetektering.

På vår egen produktionslinje arbetar toppmodern utrustning och erfaren personal tillsammans för att producera Arteks elektronik. På detta sätt kontrollerar vi hela processen från början till slut, vilket ger en stor känsla av behärskning och oberoende. Komponenterna skrivs ut på kretskort med kvalitetskontroller med hjälp av kamera och det mänskliga ögat. Mindre avfall, logistik och tidsfördröjning bidrar också till en smidig arbetsprocess och framför allt till vår planets välbefinnande.

 

ARTEK inside, made by BEA with passion.

Se video

AKTIV INFRARÖD med bakgrundsanalys

En infraröd sensor är, enligt definition, en sensor som skickar ut infrarött ljus i ett väl avgränsat område och analyserar reflektionerna som kommer tillbaka.

Bakgrundsanalys fungerar alltid mot en bakgrund (t.ex. en sensor lyser infrarött ljus på golvet). I detta fall lyser sensorn upp ett eller fler områden och analyserar energin som återvänder. Detektion triggas om det finns stor skillnad jämfört med den ursprungliga bilden.

Denna teknik, som är ytterst känslig, är den bästa metoden för detektion av statiska objekt nära en dörr. Den kombineras också ofta med en radarsensor för att ge det bästa alternativet för att öppna dörrar (radar) och skydda objekt (infraröd) med en enda enhet.

 

AKTIV INFRARÖD med bakgrundsdämpning

En infraröd sensor är, enligt definition, en sensor som skickar ut infrarött ljus i ett väl avgränsat område och analyserar reflektionerna som kommer tillbaka.

Bakgrundsdämpning fungerar enligt principen ”triangulering”, där sensorn beräknar avståndet till ett objekt genom att räkna avståndet mellan avgivaren och mottagaren. Utstrålningsvinkeln är redan känd, och reflektionsvinkeln blir nyckelelement eftersom avståndet till objektet kan beräknas enligt positionen för den reflekterade platsen på mottagarsidan (en triangel kan ritas när du vet ett avstånd och två vinklar).

Denna teknik, som kräver en liten avtäckt zon på golvet, underlättar detektion av statiska objekt utan att påverkas av bakgrundens reflektivitet. Den används därför mest när bakgrunden förväntas förändras (t.ex. sensor fixerad på en rörlig dörrpanel).

Se fler tekniker

PASSIV INFRARÖD

En passiv infraröd sensor är en sensor som mäter det infraröda ljuset som strålar från objekt i dess synfält.

Rörelse eller närvaro upptäcks när en infraröd källa med en viss temperatur, såsom en människa, passerar framför en infraröd källa med en annan temperatur, såsom den vanliga omgivningen.

Passiva infraröda sensorer har justerbara detektionsområden och är okänsliga för ”kalla”, statiska objekt.

 

Genom åren har passiv infraröd teknik allt oftare bytts ut mot radar och aktiv infraröd teknik för att öka detektionspålitlighet. Det finns dock vissa applikationer för vilka passiva infraröda sensorer fortfarande passar väl.

 

INDUKTIONSSLINGOR

Induktionsslingor baseras på följande princip:

En elektriskt ledande slinga installeras i trottoaren (flera ledningar) och kopplas till en närliggande elektronisk sensor. Den här sensorn överför energi till ledningarna, och ett magnetfält genereras. När ett metallobjekt (fordon) passerar slingan ändras egenskaperna för det magnetiska fältet (modifiering av induktansen). Denna modifiering upptäcks av sensorn och utgångarna aktiveras.

 

Den främsta fördelen med den här tekniken är perfekt filtrering mellan metallobjekt (t.ex. fordon) och icke-metallobjekt (t.ex. människor). Installation och underhåll av denna teknik kräver dock mycket arbete (slingor i trottoaren) och allt fler andra alternativ (LASER- eller AIR-baserade produkter) används på marknaden.

 

RADIOKONTROLLFREKVENS

Trådlös teknik använder sändare och mottagare som verkar på specifika radiofrekvenser. Sändaren applicerar en radiofrekvensväxelström till en antenn som sedan sänder ut radiovågor. Mottagaren tar emot den överförda frekvensen och omvandlar informationen till en användbar form. Radiosändare och -mottagare används för aktivering.

Vi har ett brett sortiment av produkter för dina behov Se alla våra produkter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer